Tamaşa Günü - Göyçək Fatma


"Kaspi - Ağ Şəhər" Liseyində uşaqların dünyagörüşünün genişlənməsi və mədəni inkişafının təmin edilməsi üçün Tamaşa Günü təşkil olunmuşdur. Bakı Uşaq Teatrının fərqli quruluşda və daha maraqlı məzmunda nümayiş eitdirdiyi "Göyçək Fatma" tamaşası Kaspi şagirdlərinin çox xoşuna gəlmiş, onlarda müsbət iz buraxmışdır.​