Liseyin strukturu


Kaspi Liseyinin İdarəetmə strukturu aşağıdakı kimidir: