Dəyərlərimiz


Kaspi Liseyinin dəyərləri

 • Millilik
  • Uşaqlara milli - mənəvi xüsusiyətlərin, dəyərlərin, təlim-tərbiyənin aşılanmasına yönəlmiş sistemli bir yanaşma
  • Uşaqlarda fiziki inkişafın, tərbiyənin düzgün qurulmasına xüsusi diqqətin ayrılması
 • Məsuliyyətlilik
  • Şagirdlərin şəxsiyyətinin inkişaf etdirilməsi, onlarda məsuliyyət hissinin tərbiyə edilməsi, sağlam düşüncə yaradılması
  • Hər bir şagirdə fərdi yanaşma
  • Dərsdən sonra ev tapşırıqlarının yerinə yetirilməsi zamanı çox vacib element olan fərdlərin müstəqil şəkildə öyrənməsini təmin emək.
 • Mükəmməllik
  • Yüksək keyfiyyətli biliklərin verilməsi, bacarıq və vərdişlərin formalaşdırılması
  • Nisbətən yuxarı siniflərdə şagirdlərinin bilik və bacarıqlarına uygun peşə yönümlü potensiallarının aşkarlanması istiqamətində xüsusi yanaşma
  • Yüksək təcrübəyə, elmi-pedaqoji və metodiki biliklərə malik olan peşəkar müəllim heyəti
 • İnnovativlik
  • Şagirdlərdə alqoritmik təfəkkürün yaradılması; onların zehni yaddaşının, diqqətinin və məntiqi təfəkkürünün inkişaf etdirilməsi
  • Müasir təhsil texnologiyalarının öyrənmə prosesində tətbiq edilməsi
  • Müasir tələblərə, beynəlxalq standartlara cavab verən yüksək keyfiyyətli maddi-texniki baza
 • Yaradıcılıq
  • Dərslərdən sonra təşkil olunmuş istirahət saatlarında zehni və fiziki yorğunluğu aradan qaldıran, şagirdlərin boş vaxtlarını səmərəli istifadə etmək imkanı qazandıran rəngarəng dərnəklər
  • Öyrənmənin effektini artıran, uşağın hərtərəfli  inkişafında əhəmiyətli rolu olan əlavə dərnəklərin (şahmat, musiqi, rəsm) səmərəli şəkildə tətbiqi
  • Yüksək dərəcəli idman mütəxəssisləri tərəfindən tədris edilən idman dərsləri, müxtəlif idman növləri ilə məşğul olmaq imkanı