Ölçmə və qiymətləndirmə


 

  • Şagirdlərin bilik və bacarıqlarını inkişaf etdirən əsas vasitədir
  • Şagirdlərin nailiyyətlərinın toplandığı məlumat bazasıdır
  • Öyrənmə prosesini tamamlayan bir prosesdir
  • Davamlı və şəffaf bir prosesdir
  • Fərqli metodlarla həyata keçirilir