Müsabiqə şərtləri


İmtahanlar siniflər üzrə aşağıdakı qaydada keçiriləcəkdir:

 • 1-ci sinfə qəbul olunanlar üçün (təxminən hər bir şagird üçün 20-30 dəq. vaxt ayrılacaq)
  • 25 sualdan ibarət və şagirdin məntiqi təfəkkürünü, nitq qabiliyyətini və s. ölçən şifahi imtahan
  • Daha sonra isə fərdi müsahibə
 • 2-4-cü siniflərə qəbul olunanlar üçün
  • Aprel ayında test imtahanı
  • Test imtahanından müvafiq bal toplayanlar fərdi müsahibələrə dəvət olunacaqlar. Müsahibə təxminən 20-30 dəqiqə müddətində davam edə bilər.
 • 5-10-cu siniflərə qəbul olunanlar üçün
  • Aprel ayında test imtahanı
   • 50 sualdan ibarət test imtahanı
    • 20 sual Azərbaycan dili
    • 20 sual Riyaziyyat
    • 10 sual İngilis dili
   • Hər sual 2 baldır
   • 100 mümkün baldan 50-dən yuxarı toplayanlar qəbul oluna biləcəklər. Burada yuxarı nəticə toplayanların sayı daha çox olsa Liseyin qəbul planına uyğun sayda şagird götürüləcəkdir.